İç Mimarlarla Çalışmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

İzmir’de evlerinizde yahut iş yerlerinizde oturmaya, bu alanları yaşam alanı olarak kullanmaya başlamadan önce dekorlarını, açılarını kendi amaçlarınıza göre düzenlemek sizlerin hakkı. Özellikle iş yerleriniz için sizler de müşterilere ihtiyaç duyacaksınız. Müşterileriniz sizler ile görüşmeye geldiklerinde onları güzellik ile karşılayan bir alan tasarlamak işleriniz için olumlu bir adım olacaktır. Bu düzenlemeler için iç mekanları projelendirmesi için iç mimar uzmanlar ile çalışmak gerekir. Ancak bu çalışmalar başlamadan evvel bilmemiz gerekenler vardır. İç mimari müşteri isteklerine göre şekillense de mimarların kafalarında her zaman bir mekâna ilk girdiklerinde gözlerinde canlandırdıkları bir yapı oluşur. Bu onlara mesleklerinin kazandırdığı olumlu bir özelliktir. 

İç Mekanlarınızı Mimari Bir Dokunuş İle Değiştirmeden Öğrenilmesi Gerekenler

İş yerinizi güzelleştirmek bir iç mimarlık web sitesi ziyaret edip inceleyerek, seçtiğiniz firma ile düzenleme işlemine başlayabilirsiniz. İç mekanlar düzenlenmeye başlamadan önce bu yapılar mimarlar tarafından önce incelenir. Mimarlar her yeni projeye başlamadan evvel çeşitli alt yapılar ve uygulama seçeneklerinin düzenlendiği bir fizibilite raporu çalışmaları yaparlar. Fizibilite, bir tasarımın uygulanabilirliğinin belirlenen ölçülere göre yapılan çalışmaların düzenlenmesidir. İç mimarlar, çalışmaların ölçütlerine göre çözüm yollarını düzenli bir şekilde olabildiğince gerçekçi varsayımlar yaparlar.

İç mimarlar çalışmalarını yaparken sizlerin istekleri doğrultusunda raporlama işlemlerini yaparlar. Projelerini kurarlar ve iç mekân tasarımlarını sizlere de onaylattıktan sonra gerçekleştirirler.

iç dekorasyon hizmeti

Mimari İşlemlere Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler

  • Çevrenin doğal güzellikleri ile manzara durumunu göz önünde bulundurmak

  • Doğal çevrenin mimari dokusunu incelemek

  • Arsa durumuna, büyüklüğüne, eğim farklılıklarına, yol durumuna ve su borusu geçiş yerlerini tespit etmek

  • İmar kurallarını bir bilenden öğrenmek

  • İşlevsel koşullara uygunluğunu ölçmek, tasarlanan mekânın kullanış amaçlarına göre mekânın içerisinde yer alan eylemlere ve insanların davranışlarına uyumunu değerlendirmek.

  • Değerlendirilecek olan mekânın estetik koşullara da uygun olması gerekir. Yani gelişen çevre şartlarına, bazı koşullara zaman içerisinde değiştirilebilirliğini ölçmek.

  • İç mimarlara emanet edeceğiniz alanların ekonomik koşullara uygunluğunu da değerlendirmelisiniz. Kullanılacak malzemelerin bütçenize uygunluğu, aynı zamanda da alanlarınızda kullanılabilir olmasını değerlendirmeniz gerekmektedir.

İç mimarların Çalışma Alanları

İç mimarların çalışma alanları tasarım aşamasında olan büro ev ve iş yerleri, uygulama aşamasında iken fabrikalar ve atölyelerdir. İç mimarlar genellikle özel sektörde daha çok iş imkanlarına sahiplerdir. Aynı zamanda kendilerine ait iş yerleri de açabilirler. 

Mimari tasarım yaptırmadan önce, mekanlarınızın ne şekilde tasarlanmasını istiyorsanız kafanızın içerisinde bunları belirlemelisiniz. Özellikle istediğiniz bölümler varsa bunları özellikle ayrı olarak belirtmelisiniz. Belirleyeceğiniz renklerde ve istediğiniz ölçülerde mekanlarınız için ayrı tasarımlar da yaptırabilmeniz mümkündür. Ancak her zaman istedikleriniz gerçekleşmeyebilir. İç mimarlar çizimler yaptıktan sonra isteklerinizin en yakınına uygunluk testinden geçirerek size taslak sunarlar. Bire bir istedikleriniz yukarıda da belirttiğimiz gerekçelere uygun ise gerçekleştirilebilir. Eğer koşullardan birine uymuyor ise en yakın seçeneği seçtiğiniz ve çalıştığınız değerli mimarlar sizler için en yakın olanı bulacaktır.

Yararlı Web Sitesi

https://www.icmimarlarodasi.org.tr