Psikologlar Hastalarını Nasıl Tedavi Ederler?

Özellikle günümüzde ülkemizde ve Ankara’da psikologların ne iş yaptıkları ve hastalarını nasıl tedavi ettikleri ciddi bir tartışma konusudur. Psikologların mesleki alanlarında tedavi süreçlerini yanlış bilen vatandaşlar, onlara danışan olarak gitmeyi de reddetmektedirler. Psikolog ankara merkezleri de bu algıyı yıkmak için birçok seminer ve konferans düzenlemektedir. Peki psikologların tedavi alanları nelerdir?

Psikologların Tedavi Alanları

  • Psikologlar insanların düşünce çeşitlerini, duygusal dalgalanmalarını ve bunların kaynaklarını incelerken bu konularda araştırmalar yapar.

  • Psikolog gündelik aile, iş ve sosyal çevre sıkıntılarını danışanlarının anlattıkları çerçevesinde değerlendirerek, bu problemler ile başa çıkabilme yollarını kişilere aktarırlar.

  • Aldıkları eğitimlerin ışığında, belirli hipotezler ile, terapi eğitimlerini danışanlarının üzerinde uygulayarak kişinin sorununun kaynağını tespit ederler.

  • Kişiye özgü durumları kişilerin anlatısı ile düşünce teknikleri arasında akılcı konuşmalar yaparak çözüm seçenekleri üretirler.

  • İnsanları psikolojik ve ruhsal sağlık açısından bilgilendirmek üzere belirli periyotlar ile seminerler düzenlerler.

  • İnsanlarda davranış biçimlerini incelerler. Ve bu davranışların sebeplerini araştırırlar.

  • Çeşitli zekâ, kişilik, davranış, tutum ölçekleri tutarak sorunun olası kaynağı, geçmiş ile derecesi, türü ve sorunun şiddeti ile ilgili kaynak tutarak kişinin daha fazla zarar görmeden sorunu çözmeye daha doğrusu kişinin kendisinin çözmesine yardımcı olurlar. Davranışçı yaklaşım etkili bir yöntemdir.

Bu liste daha da uzatılabilir ancak; psikologların genel anlamda hastalarına uyguladıkları tedavi yöntemleri yukarıdaki maddelerdir.

Ankara’da halkımız yanlış bilgiler ile psikologlara giderek ilaç tedavisi göreceklerini zannederler. Bunun aksine tamamen kişi ile karşılıklı iletişim halinde konuşarak yapılan tedavi yöntemlerini kullanmakla yükümlü olan psikologlar, zannedildiğinin aksine hayata karşı bakış açınızı değiştirmeye ve asıl sorunun düşünme biçiminizin yanlışlığına dayandığını sizlere kanıtlarlar. Ve tedavi sürecinizin ardından yeni gelecek problemler ile başa çıkabilmenizi sağlarlar.

Psikologların Uygulayamayacağı Tedavi Yöntemleri

Psikologlar, sizlerin korktuğunun aksine ilaç yazamaz ve sizlere herhangi bir ilaç öneremez. Psikologlar sizleri anlatacağınız hiçbir konuda yargılamaz ve eleştirmezler. Kişileri kendi istekleri doğrultusunda olmadığı sürece yönlendiremez yahut hiçbir düşünce için zorlayamaz. Psikologlar sizlere sizin hiç çabanız olmadan sihirli bir değnek değmişçesine bir çözüm bulamaz. Kendiniz çaba göstermezseniz tedaviye yanıt vermemiş olursunuz.

Psikologlar sizler ile terapi seansları dışında görüşemez ve arkadaşlık kuramaz. Psikologlar sizleri kendi düşünceleri ile etkileyemez, kararlarınıza karşı çıkamaz ve kararınızı değiştiremez. Örneğin; boşanma kararı aldıysanız ve bu kararın etkileri ile başa çıkabilmek için psikolojik danışmanlık hizmeti için gittiğiniz bir psikolog sizi bu kararınızdan vazgeçirmek için uğraşmaz. Yalnızca bu kararınızın hayatınızın merkezinde olmadığını, hayatınızın devam ettiğini ve bu karar sonrasında yaşam koşullarınızı kendi düşünceleriniz ile yön verebileceğinizi anlatır. Uygulama kısmı daha önce de belirttiğimiz gibi tamamen size aittir.

Görüldüğü üzere; psikologların tedavi yöntem içerikleri ve tedavi alanında olmayan içerikler sizlere yukarıda belirtilmiştir. Ve bu mesleği yapabilmek için kesinlikle belirli eğitimlerden geçip, belirli yöntemleri prensipleri ile birlikte bilmeleri gerekmekte olduğu kesin çizgilerle belirtilmiştir. Sizler de bazı sorunlarınız ile başa çıkamıyorsanız psikologlara danışman olarak başvurabilirsiniz.